Prosjektering av nytt bad på 1-2-3

Skal du i gang med prosjektering av et helt nytt bad? Her er et par ting du bør være klar over før du setter i gang, og et par tips til hvordan du kan gjøre prosessen så effektiv som mulig.
prosjektering bad

Velg en fagperson du kan stole på

Dersom du skal i gang med prosjektering av våtrom, eller du har overtatt en bolig med et eller flere våtrom du frykter at kan ha vært gjennom en mangelfull prosjektering før du overtok bolig, kan det være greit å vite hva du har å forholde deg til.

Under har vi listet opp minstekravene som stilles til våtrommet jamfør TEK17 – og som også nevnes i våtromsnormen – selv om denne ikke er påbudt, men anbefalt å følge. I tillegg kan du finne en oversikt over de vanligste skadene og feilene som du bør være oppmerksom på, dersom du kommer over et mangelfullt våtrom.

Hva er et våtrom?

I henhold til TEK17 paragraf 13-20 betegnes våtrom som dusjrom, baderom eller vaskerom. Kravene nedenfor gjelder derfor utelukkende for disse rommene. Det er selvsagt fullt mulig å kombinere eller skille av disse, og man kan da også inkludere toalettrom i denne oversikten

Prosjektering er et område håndverker har ansvar for, men i mange tilfeller ser man dessverre at flere håndverksbedrifter som, murer, membranlegger, rørleggere og elektrikere kan levere mangelfulle tjenester, enten på grunn av for lavt budsjett eller grunnet manglende kompetanse.

Når man leier inn en baderomsentreprenør skal prosjekteringen foreligge før oppstart på prosjektet. Dette gjelder for alle faggrupper som trekkes inn på et prosjekt. Disse selskapene bør ha systemer som ivaretar prosjektering og gjennomføring av prosjektet klart før oppstartsdatoen for prosjektet.

Bdok er et flott verktøy for våtromsprosjektering. Det fungerer som et hjelpemiddel for å sikre ivaretakelse av alle myndighetskrav ved gjennomføring av våtromsarbeider i henhold til TEK 17. Fagrådet for våtrom (FFV) er involvert i den faglige biten i løsningen, noe som sikrer at løsningen hele tiden er i henhold til gitte krav.

Videre kan du lese om minstekravene til prosjektering av våtrom, som bør foreligge for ethvert våtrom, og deretter en oversikt over de vanligste feilene som blir oppdaget på våtrom. Her kan du også få et inntrykk av hva du bør se etter dersom du er usikker på om våtrommet ditt holder riktig standard.

Minstekrav til prosjektering av våtrom

Ifølge våtromsnormen finnes det et sett med minstekrav som skal overholdes ved prosjektering av våtrom. Dette innebærer blant annet krav til håndtering av vann i bruksområder, og ikke minst håndtering av lekkasjevann dersom uhellet skulle være ute

Sluk

Alle våtrom skal ha tilstrekkelig fall mot sluk i de delene av rommet som blir direkte utsatt for vann. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

I dag er det mange som har store fliser på baderomsgulvet. Da er det avgjørende at murer planlegger legging av disse flisene med tanke på fall mot sluk. Det er ikke alltid mulig å ha fall mot sluk med store fliser, uten at det må gjennomføres store endringer av murer eller flislegger.

Kompetansesenteret for byggkeramikk anbefaler bruk av rennsluk på alle våtrom med store fliser. Dette gir bedre estetikk, bedre avrenning, enklere flislegging, ingen direkte belastning på sluket, samt minimal sjanse for stående vann.

Vanntett sjikt

I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt – også kalt membran. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.

Snekker og murer må samarbeide i forhold til baderomsvegger som er mot kalde soner som bod og yttervegg. Her er det viktig å bruke riktig type materialer, ettersom det ikke er alle membraner som er egnet til tetting av yttervegg. Dette er på grunn av temperaturforskjeller.

Rom uten sluk

I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal servant ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Det anbefales en elektronisk vannstopper som stopper vannet ved en eventuell lekkasje. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.

Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres. Vegger med innebygde sisterne eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

Mangler som ofte avdekkes ved valg av “feil” kompetansepartner på bad

Fra tid til annen dukker det opp feil og mangler på baderom etter gjennomført arbeid. Ofte kan dette skyldes skader på rør eller membran, men i andre tilfeller kan huseier være så uheldig at de blir offer for dårlig gjennomført arbeid av håndverker, eller feil materialer brukt på feil sted.

For å unngå dette bør du velge en baderomsentreprenør med et godt rykte i bransjen. Velg gjerne en leverandør som ikke ligger i det billigste prisjiktet, ettersom det er et velkjent fenomen at du får det du betaler for. I enkelte tilfeller kan du ha kjøpt en bolig med et eldre bad, eller et bad der arbeid er utført, men uten riktig dokumentasjon.

Her er en enkel oversikt over feil som kan dukke opp, og som du bør holde et øye med.

Feil valg av membran

Membranen skal skape en tett og sikker beskyttelse mot vann- og fuktskader på ditt bad. Dersom det er valgt feil membran kan denne miste evnen til å holde tettheten sin og dermed åpne for fuktskader og lekkasjer.

Eksempel på dette kan være at håndverker har brukt smøremembran mot yttervegg som ikke puster. Det man må være sikker på er om membranen er diffusjonsåpen eller diffusjonstett.

Mangelfull sluttdokumentasjon

Dersom det er gjennomført arbeid på ditt bad, men håndverker ikke har sørget for å dokumentere arbeidet, må du beregne å senke salgssummen på boligen din drastisk dersom du ønsker å selge.

Det er viktig at entreprenøren du velger å bruke, har systemer som er profesjonelle og ivaretar dette. Ikke bare skal du ha den dokumentasjonen du trenger, men det skal også være et ryddig oppsett, slik at innholdet er enkelt å forstå både for deg som selger og for kjøper av boligen i årene som kommer.

Alt arbeid som gjennomføres på våtrom skal dokumenteres og bør sendes inn til Boligmappa, slik at dokumentene følger boligen. Det er ingen krav til bruk av Boligmappa, men det bør gjøres på en måte som er enkelt for kunden å ha oversikt over, samt enkelt å forstå for fremtidige eiere av boligen. Det viser profesjonalitet fra entreprenøren.

Feil på varmekabler

Feil på varmekabler kan oppstå dersom kablene er lagt feil, det finnes dårlige eller mangelfulle koblinger på det elektriske nettet, eller flislegger har komprimert integriteten på varmekablene ved legging av flis. Dette kan skje dersom flislegger ikke har lagt betong eller støp godt nok ved å komprimere det rundt kablene. Da vil det skapes en luftlomme der kabelen kan overopphetes, og det kan over tid oppstå brann.

Dette kan føre til farlige situasjoner ved montering av varmekabler i våtrom og soner. Det er veldig viktig at det elektriske anlegget på badet, inkludert sluk og varmekabler, er jordet.

Feil eller manglende fall til sluk

Dersom det samler seg opp store mengder med vann i dusjsonen eller på andre områder av badet, som ikke blir ført bort av egnede sluk, kan dette føre til fuktskader. Påse at fall mot sluk er tilstrekkelig for normal bruk av dusjsoner, og dersom dette ikke er tilfellet, sørg for at dette fjernes jevnlig.

Forankring av vegghengt WC

Feil i forankringen av vegghengt WC, vil ofte vise seg i form av glipper mot vegg, lyder eller i verste fall vannlekkasjer på ditt toalettrom. Ved jevnlig bruk kan dårlig forankring også føre til at det vegghengte toalettet kan løsne delvis eller helt fra veggen og føre til store eller små personskader.

Feil montering av våtromsplater på veggsisterne kan også føre til at veggen toalettet sitter på, gir etter. Konsekvensen er ofte at flisen sprekker og toalettet beveger seg.

Gulvkonstruksjon har manglende stivhet og bæreevne

Ved manglende bæreevne i gulvet, vil du i tillegg til manglende komfort kunne oppleve skader og skjevheter på alt som er montert på gulv. Dette inkluderer baderomsinnredning, gulvbelegg og liknende. I tillegg risikerer du dannelse av sprekker og andre svakheter rundt overgang til vegg.

Feil utførelse overgang sluk-membran

Dersom det finnes feil i utførelsen og tettingen av overgangen mellom sluk og membran, kan du få fukt i membranen din. Dette vil svekke membranen, og forkorte levetiden betraktelig.

Feil valg av materialer

Feil valg av materialer kan ofte oppstå dersom man går for den rimeligste løsningen. Gulvbelegg som ikke egner seg i dusjsonen, malte vegger som ikke er tilpasset fuktpåkjenningen på et våtrom, eller feil valg av tetningsmasse til sluk og andre overganger.

Her vil du raskt oppdage feil som fører til at produktene faller av eller gir fuktskader.

For å lese mer om riktig valg av materialer kan du klikke deg inn her!

Utette gjennomføringer

Utette gjennomføringer vil føre til lekkasjer og fuktskader som ofte kan føre til at det er nødvendig å gjennomføre totalrenovering av badet. Dette er ofte dyre skader og det vil derfor lønne seg å undersøke dette så fort som mulig for å minimere skadeomfanget.

En enkel snarvei kan gi massivt tap

Når du skal gjennomføre arbeid på ditt våtrom, er det helt avgjørende at du velger en profesjonell våtromsentreprenør. Dette er noe vi ikke kan nevne mange nok ganger, for konsekvensene kan bli fatale for de som velger å gjøre arbeidet selv, eller velger en dårlig entreprenør.

Skulle uhellet være ute, og det oppstår en vann- eller fuktskade på ditt våtrom, kan du risikere at forsikringsselskapene ikke utbetaler erstatning dersom du ikke kan dokumentere at arbeidet er gjennomført av et profesjonelt selskap.

Forsikringsselskapet krever også at bedriften som har utført arbeidet på ditt våtrom, har godkjente KS-systemer som ivaretar dokumentasjonskrav. Dette bruker de ofte for å gå gjennom og undersøke om arbeidet er godkjent fra a-å.

Denne dokumentasjonen er det håndverkeren som har ansvar for å føre inn i en plattform som for eksempel Boligmappa. Selv om det ikke finnes krav om bruk av nettopp Boligmappa, finnes det krav til bruk av godkjente systemer som ivaretar prosjektet.

Dersom du tar i bruk Boligmappa kan du finne alt av arbeid som er utført i din bolig.
Her lagres all informasjonen i skyen, og kan hentes ved behov. Det kan være greit å ta litt kontroll på dette selv i etterkant av arbeidet, slik at du vet at alt er på plass.

God kommunikasjon med prosjektleder under hele prosessen er ofte avgjørende for gjennomføringen og resultatet uansett hva du skal gjennomføre. Så ta deg tid til å kommunisere din visjon, så du kan ende opp med et baderom du kan trives med i mange år fremover.

Flere artikler

totalrenovering

Hva inngår i en totalrenovering?

Skal du i gang med en totalrenovering av ditt våtrom, kan det være greit å vite hva som inngår i denne jobben. Dette vil antagelig gi litt bedre oversikt over hva som blir gjennomført i ditt hjem, og hvilken verdi du sitter igjen med etter fullført prosjekt.

Les mer
Pusse opp vaskerom - Vinderen Bad & Våtrom

Utnytt plassen – Skap romslige vaskerom

Et vaskerom skal passe dine behov, enten du bor alene eller har en stor familie. I tillegg til dette skal vaskerommet være enkelt å bruke, lett tilgjengelig og praktisk utformet. Her gir vi deg våre beste tips for å utnytte vaskerommet på best mulig måte.

Les mer
umulige bad

Umulig bad gir spennende løsninger

Vaskerom på eksisterende bad kan være den aller beste løsningen for mange. Det er derimot ikke alltid en opplagt løsning på plassering av vaskemaskin og tørketrommel, tørkeløsninger eller oppbevaring på badet. Her kan du finne noen spennende løsninger!

Les mer