Våtromsnormen

– hva betyr den for deg som ønsker å fornye bad eller våtrom?

Det er ikke alltid lett å vite hva man har å forholde seg til når man skal i gang med et nytt prosjekt på våtrom. Enten du har et lite bad du ønsker små endringer på, eller du skal bygge om eller bygge på større våtrom, er du nødt til å ta kontakt med fagfolk med sertifisering.

Det er heller ikke alltid lett å følge alle kravene og anbefalingene i ethvert prosjekt, ettersom forholdene ofte er veldig ulike. Til tross for det streber vi etter å etterkomme alle viktige krav og anbefalinger når vi jobber hos deg!

Våtromsnormen - Vinderen Bad & Våtrom

Her har vi samlet informasjonen du trenger for å forstå våtromsnormen og hvorfor denne er påkrevd, slik at du også kan gjøre deg kjent med denne.

En norm for å samle all ekspertise

Bad- og våtromsnormen ble oppført i 1994, og gjelder til den dag i dag som et rammeverk for alle håndverkere ved arbeid på våtrom. Grunnen til at denne normen er så viktig som den er i dag, er at fallhøyden fra et vellykket prosjekt og til et prosjekt med en bitteliten feil, er så utrolig stor.

En liten feil på våtrom kan føre til store skader og vanvittig høye kostnader for å omgjøre feilen. Dermed er det lønnsomt å hente inn ekspertise allerede fra starten av prosjektet. Ikke bare får du noen som gjør jobben for deg, men du får også kunnskap, ekspertise og årevis med erfaring du kan dra nytte av i viktige avgjørelser.

Her er en liten oversikt over hvilke områder du vil finne informasjon om på denne siden:

Tetthetsgarantien følger våtrommet

Vår tetthetsgaranti følger våtrommet de neste 10 årene, uavhengig av eier. Den vil som tidligere nevnt gi deg som kunde et fortrinn ved eventuelt salg av din bolig, ettersom garantien anses for å være et verdipapir.

Innhold

Formålet med våtromsnormen

Bad- og Våtromsnormen (BVN) er utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV). BVN er et verktøy for å heve og sikre kvaliteten på planlegging og utførelse av våtrom inkludert baderom, dusjrom, vaskerom og toalettrom for å oppnå funksjonelle og varige løsninger.

Videre skal BVN bidra til at løsninger, materialer og arbeid har en så høy standard at man unngår skader i våtrommets normale levetid. BVN er tilpasset gjeldende lover og forskrifter som kommer i tillegg til dette.

Det sentrale i BVN er at alle faggrupper som planlegger og utfører arbeid i våtrom, skal fokusere på tette og varige løsninger. Videre må faggruppene vite om – og ta tilstrekkelig hensyn til – hverandres arbeid. BVN angir derfor hvordan arbeidet bør utføres, samt rekkefølgen på arbeider og kontrollprosedyrer, slik at man også unngår unødvendige forsinkelser og dårlige nødløsninger.

Videre skal vi gå gjennom de ulike delene av BVN, slik at vi kan gi et solid innblikk i hvilket nivå som kreves på fagfolkene du bør leie inn, og ikke minst materialene.

Administrasjon av prosjektet

I den første delen av våtromsnormen beskrives kort og enkelt bad og våtromsnormen og organiseringen av Fagrådet for Våtrom (FFV). Kapittelet beskriver også kurssystemet til FFV og hva som skal til for å bli sertifisert våtromsarbeider, takstmann, faglig leder og godkjent våtromsbedrift.

Når du er på utkikk etter fagfolk til å fornye badet ditt, er det viktig at du ser etter selskaper som har oppnådd denne sertifiseringen, og som har ansatte som har kunnskap og erfaring tilsvarende kravene til FFV.

Det er ikke bare i utførelsen av arbeidet det lønner seg å få hjelp av fagfolk. Det er mange avgjørelser som skal tas når det kommer til materialer og produkter du kan bruke på bad. Du må velge toalett, servant, dusjløsning og ikke minst et hav av forskjellige fliser eller paneler.

I disse avgjørelsene kan det lønne seg å få tips og erfaringer fra noen som antageligvis har brukt og lagt disse før. Kanskje krever de mer vedlikehold enn det egentlig skal, eller kanskje det ikke holder den standarden som er lovet.

Planlegging og styring

I neste del blir det anbefalt at man starter prosjektet med å utarbeide en prosjektbeskrivelse inkludert tegninger. Beskrivelsen må bygge på kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk og spesifikasjonene som er utarbeidet i samarbeid med tiltakshaver, som er deg som ønsker badet fornyet.

Temaer som må avklares under planleggingen er om det må søkes om bygging eller utbedring av våtrom, noe man svært sjeldent må gjøre med mindre det er snakk om nybygg. Deretter må det fastslås forskriftskravene, altså alle forskrifter arbeidet må være i tråd med. Funksjonskrav er stort sett en fastsettelse av de kravene du som tiltakshaver har til funksjonen ved de ulike komponentene. Det samme gjelder brukskrav. Planløsningen utarbeides også for å sikre overensstemmelse med krav og ønsker fra deg som tiltakshaver og hva som er mulig å oppnå.

Detaljløsninger er fastsettelse av mindre detaljer ved prosjektet enn det som inngår i planløsning. Spesifikasjon av utstyr og innredning er i stor grad basert på ønsker fra deg som tiltakshaver, og hva ekspertene anbefaler.

Styring av prosjekter er også omtalt, altså alt fra fremdriftsplan til styringsverktøy i forhold til hvem som skal inn når. Ofte er man avhengig av flere fagområder når man pusser opp bad, både rørlegger, flislegger, elektriker, snekker og liknende. Dette skal regulere hvem som kommer inn når, slik at fremdriften går så sømløst som mulig.

Krav til konstruksjoner

Videre i våtromsnormen beskrives hensyn knyttet til prosjektering, oppbygging og utførelse av vegg, tak og gulv, inkludert fall på gulv. Her bygges rammen alt annet skal bygges innenfor, og det er naturlig at det her stilles høye krav til materialene, utbygging og utførelsen av dette.

Fall på gulv er spesielt viktig dersom du skal ha dusjhjørne uten kabinett eller fastmontert kant mot gulv. Det er også generelt avgjørende at gulvet heller mot sluk på badet, slik at hellingen vil kunne frakte bort vann dersom du skulle ha en lekkasje eller andre feil på et tidspunkt.

I dette kapittelet finner vi også krav til utførelse av membraner og overflater, som er ekstra viktig med tanke på sikring mot vannskader. Mer informasjon om membran og sikring mot vannskader finner du ved å klikke på lenken under.

Installasjoner på baderom

Denne delen handler om prosjekteringen og utførelsen av sanitærinstallasjonene. Dette består av:

 • Rør til vann og avløp
 • Rør-i-rør-systemer og kobberrør for vann.
 • Avløpsinstallasjoner
 • Slukløsninger og samhørighet mellom sluk og membran.
 • Toalettløsninger inkludert innbyggingsløsninger som vegghengt toalett ol.

For ventilasjonsanlegg beskrives det her hvordan det skal utføres både ved nybygg og modernisering eller oppussing av andre rom og deler av bygningen.

Her kan man også finne krav til utførelse av elektriske installasjoner i våtrom. Dette gjør seg gjeldende ved stikkontakter, belysning og lignende, og har flere krav enn normalt elektrisk arbeid.

Det er viktig å tenke på at selv om mye av jobben med våtrom er innenfor fagområdet til rørleggere og våtromseksperter, er du også avhengig av andre fagområder som flisleggere, elektrikere og kanskje snekkere. Derfor er det også viktig å legge merke til at denne normen gjelder for alle fagområder og for alle som jobber på våtrom.

Materialer og produkter

Den neste delen handler om flere forskjellige material- og produktkategorier. Alt fra hvilke materialer som blir brukt til støp og i vegg har en påvirkning på sluttresultatet ditt. Derfor stiller våtromsnormen krav til kvalitet på disse komponentene.

En liten oversikt over kategoriene ser slik ut:
 1. Generelt om produkter og materialer
 2. Støpematerialer som mur og betong
 3. Konstruksjonsmaterialer som veggplater
 4. Membraner som i vegg og på gulv
 5. Overflatebelegg som flis eller våtromspanel
 6. Sanitærmateriell som toalett, kraner og avløp
 7. Elektrisk materiell som belysning og stikkontakter
 8. Ventilasjonsprodukter som avtrekksvifte

FFV har en registreringsordning for våtromsprodukter og -systemer. Denne fungerer som et oppslagsverk som kan benyttes av alle sertifiserte selskaper.

Alle materialer som skal brukes ved arbeid i våtrom skal tilfredsstille kravene som er stilt i denne delen av normen.

Muligheten til å kunne forutsi en normal levetid for materialer og produkter er avgjørende både for deg som skal bo og leve med disse produktene i mange år fremover.

Kvalitetssikring og dokumentasjon

Lov om planlegging og byggesaksbehandling med tilhørende forskrifter stiller visse krav til kontroll og kvalitetssikring av prosjektering og utførelse før søknadspliktige prosjekter. De aller fleste oppsssingsprosjekter krever ikke denne søknaden på forhånd, slik at dette bortfaller for mange.

BVN stiller derimot med tilsvarende krav til tiltak i alle prosjekter. Dette kapittelet består av forklaringer på hvilke krav som stilles til våtrom, og deretter gir det sjekklister som kan brukes når man gjennomgår prosjektet. Det skal også fylles ut skjemaer for oppfølgning.

Prosjektleder skal utføre en gjennomgang av prosjektet når det er ferdigstilt med deg som tiltakshaver både for å sikre at alle krav er oppfylt, men også for å sikre at du vet hvordan du skal vedlikeholde ditt nye baderom.

Det er viktig ikke bare for deg som skal bo og leve med dette badet i mange år fremover, men også for bedriften du leier inn til å utføre prosjektet ditt, at dette blir dokumentert nøyaktig. Dette er for beskyttelse for begge parter dersom det mot formodning på et senere tidspunkt skulle oppstå feil eller skader.
Forsikringsselskapene betaler ikke ut erstatning dersom det er gjennomført arbeid som ikke er dokumentert. Dette gjør at du må ut med alle pengene for å rette feil og mangler selv.

Mange borettslag og sameier krever også at alt arbeid i deres boliger og blokker skal gjennomføres av våtromsgodkjente bedrifter og at alle prosjekter skal føres i henhold til våtromsnormen. Vi i Vinderen Bad og Våtrom jobber alltid hardt for å imøtekomme krav og ønsker både fra kunde og våtromsnormen.

Ikke bare er det avgjørende for det økonomiske perspektivet at arbeidet som blir gjennomført og materialene og produktene som blir brukt tilfredsstiller kravene, men også for kvaliteten forøvrig. Selv om skadene ikke er store, kanskje bare slitasjeskader eller et gulv som reagerer på enkelte vaskemidler og får store flekker som ikke kan fjernes, er alt belastende for deg som bruker.