Membran

Membran er et vanntett sjikt av et eller flere lag, som skal beskytte konstruksjonen og hindre vannet i å trenge inn. Påføringen av denne er en svært viktig del av arbeidet med et bad eller våtrom, og de fleste lekkasjer på bad skyldes membran som ikke er tette.

Membran - Vinderen & Våtrom

Hva er viktig for oss når vi legger membran

Vi kontrollerer alltid at underlaget ikke er fuktig før vi legger dette, og sørger for at membran og sluk passer sammen slik at forbindelsen mellom dem blir vanntett.

Vi vet viktigheten av å velge riktig type membran til sitt bruk, som for eksempel om den bør være diffusjonstett eller diffusjonsåpen hvilket forteller hvor lite eller mye den puster. 

Membran på gulv kan legges på to måter; som bunn- eller toppmembran. På vegg legges den ofte som smøre- eller toppmembran.

Ulike typer membran

Vi jobber med tre forskjellige typer membran. De ulike typene har forskjellige styrker og svakheter, og dermed ulike bruksområder. Her er en kort oversikt over de forskjellige typene, og deres kvaliteter.

Sveisemembran kan legges som topp- og bunnmembran. Det er en heldekkende PVC-duk som må sveises med varmluft i alle hjørner og gjennomføringer for at den skal bli helt tett. 

Som bunn legges duken mellom undergulv og støp, og omtales ofte som den tradisjonelle metoden. Som topp legges duken på oversiden av ferdig sparklet støp med fall til sluk

Smøremembran påføres på vegg og gulv. På gulv ligger den direkte under flis og flislim. Denne krever flere strøk og hvert strøk må tørke før det neste påføres. 

For å oppnå riktig tetthet anbefaler vi å lese leggeanvisning fra leverandør som beskriver mengde membran i kilo pr. m2. Hastverk og snarveier i dette arbeidet er ikke annet enn et galt, og på sikt kostbart, alternativ!

Sementbasert membran påføres på gulv. Denne legges direkte under flis og flislim og er et godt alternativ som toppmembran.

Viktig med godt grunnlag

En tett og komplett membran legger et godt og trygt grunnlag for flislegging av ditt bad. De aller fleste fuktskader kommer fra lekkasje på membran, enten fra en sprekk eller skade.

Dyktige fagfolk legger enkelt membran tilpasset sluk og andre komponenter du ønsker å ha på ditt badegulv.