Høyere krav til dokumentasjon gjør svart arbeid mindre lukrativt enn noen gang

Innstramminger i avhendingsloven gjør det langt mer risikabelt å selge bolig, dersom deler av arbeidet er utført uten dokumentasjon fra en godkjent og kvalifisert håndverker. 
Svart arbeid - Hovedbilde - Vinderen Bad

Velg en fagperson du kan stole på

Det er ingen nyhet at svart arbeid kommer med rekke potensielle feller. Det som derimot er nytt er innstramminger i avhendingsloven som gjør det langt mer risikabelt å selge bolig, dersom deler av arbeidet er utført uten dokumentasjon fra en godkjent og kvalifisert håndverker. 

Her skal vi rask introdusere deg for risikoen du vil oppleve dersom du benytter deg av svart arbeid i din bolig, hva du risikerer og hvordan du sikrer at rørleggerarbeidet i din bolig tilfredsstiller krav både til utføring, men også til dokumentasjon av arbeidet som blir utført.

 

En stadig mindre landeplage

Svart arbeid eller arbeid som ikke utføres av godkjente og kvalifiserte håndverkere, har i mange år vært svært utbredt i Norge. Det er ingen hemmelighet at reparasjoner og oppussing på blant annet våtrom er svært kostbart, men sparer du egentlig noe på å bruke vennetjenester og lignende i din bolig? 

YouGov utførte for en tid siden en undersøkelse for Boligmappa, der det viste seg at blant alle som har pusset opp boligen sin de siste 5 årene, enten det er store eller små prosjekter, hadde 7% av disse benyttet svart og udokumentert arbeidskraft. 

Selv om dette tallet ikke virker så stort, gjelder dette ca. 100.000 norske husstander årlig. Ikke bare er dette et voksent antall husstander som kan sitte med farlige og uforsvarlige løsninger i sine boliger, men det er også 8,5 milliarder norske skattekroner som ikke kommer inn slik de skal. 

Svart arbeid er derimot en synkende trend. Bare siden 2019 har prosentandelen med husstander som benytter seg av svart arbeid sunket med 10%. Så kan vi spørre oss hvorfor dette er en synkende trend. Fagfolk blir ikke billigere og vi har heller ikke færre skader eller prosjekter på gang i våre boliger. Så hvor ligger forskjellen? 

Det er ingen hemmelighet at du kan øke verdien på boligen din før salg ved å investere i enkelte små utbedringer, og da spesielt kjøkken, våtrom og bad. Her er det svært stor forskjell på svart arbeid utført av en håndverker som ikke er godkjent og en som er kvalifisert til jobben og godkjent.

Slår ned på svart arbeid – krever dokumentasjon

1. januar 2022 ble det innført endringer i avhendingsloven, som blant annet omtaler kjøper og selgers rettigheter og plikter ved salg og kjøp av bolig på forbrukermarkedet. De aller fleste av oss er klar over at selger av boligen er pliktig til å oppgi nøyaktig og korrekt informasjon om bolig, samt arbeid som har blitt gjort på boligen når den skal selges, men ikke alle er klar over hvor mye de nå strammer inn disse kravene.

Dersom du ikke kan fremlegge dokumentasjon på arbeid som nå er utført i din bolig i løpet av de siste 5 årene, vil kjøper av boligen ha krav på at du som selger dekker alle reparasjoner av skader som oppstår her, på over 10.000 kroner. 

Når det er snakk om arbeid som har blitt utført feil, eller feil valg av deler og produkter, vil det nok være ganske sikkert at rettingen av slike feil koster langt mer enn 10.000 kroner og at du som selger dermed ikke ønsker å stå med denne regningen selv. Det du eventuelt må ha spart av økonomiske midler på å gjennomføre arbeidet svart vil da langt på vei forsvinne i erstatning.

Trygg og nøyaktig dokumentasjon i Boligmappa

I dag blir alt arbeid som gjennomføres i din bolig av godkjente håndverkerfirmaer dokumentert digitalt rett i noe som kalles Boligmappa. Dette er en digital plattform som alle håndverksbedrifter har tilgang på. Dersom du gjennomfører flere prosjekter i boligen din på samme tidspunkt, vil alle partene legge inn dokumentasjonen du trenger i denne plattformen. 

Boligmappa inneholder alle de ulike formene for dokumenter du måtte ha behov for skulle det for eksempel oppstå en forsikringssak, eller om du ønsker å bygge videre på mindre prosjekter og ønsker å fortsette med samme produkter eller deler.

Dersom du har eid boligen i flere år, eller kanskje boligen har hatt mange eiere over de siste årene, kan det være svært utfordrende å ha kontroll på alle dokumenter og all informasjon som kreves. Derfor er det praktisk at plattformen både er digital men også at den følger eiendommen på samme måte som vognkortet til bilen din følger bilen dersom du selger den. 

Dermed vil dokumentasjonen din rørlegger publiserer etter et endt prosjekt på ditt våtrom ligge der for eieren som overtar når du eventuelt måtte ønske å selge boligen. Dette er et verdistempel som forteller at boligen din holder en trygg og god standard.

 

Hvordan sikre deg best mulig mot feil og mangler

Heldigvis er det flere grep du kan ta for å sikre deg mot eventuelle forsikring- og erstatningskrav ved salg av bolig. 

Det første grepet du kan ta, og som nok er det enkleste, er å benytte deg av dyktige, kvalifiserte håndverkere når du skal gjennomføre prosjekter i boligen din. Det er en grunn for at bedriftene arbeider på den måten de gjør, og for at de tar den prisen de tar. Du betaler for erfaring og kunnskap. 

Denne kunnskapen bidrar til at du sitter igjen med en god løsning i din bolig som varer i mange år, samt de aller beste produktene og delene til dine behov. Ser du dette sammen med den nøyaktige og viktige dokumentasjonen du vil få på alt som har blitt gjort i ditt hjem, får du en trygghet du rett og slett ikke kan beregne i penger. 

Det andre grepet du kan ta er å være ekstra nøye på fremleggingen av informasjon i forkant av kjøp. Dersom det er fremkommet mangler eller  utbedringsbehov på bakgrunn av undersøkelser gjort av takstmann eller lignende, vær enten klar på at disse foreligger eller gjør de reparasjonene eller utbedringene som kreves før salget gjennomføres. 

Husk også at den nye forskriften krever dokumentasjon på alle arbeider utført i løpet av de siste 5 årene, slik at det ikke bare er det du nettopp har gjennomført som skal dokumenters.

 

Trenger du en sertifisert totalleverandør innen bad og våtrom? Bestill befaring her!

Flere artikler

prosjektering bad

Prosjektering av nytt bad på 1-2-3

Skal du i gang med prosjektering av et helt nytt bad? Her er et par ting du bør være klar over før du setter i gang, og et par tips til hvordan du kan gjøre prosessen så effektiv som mulig.

Les mer
totalrenovering

Hva inngår i en totalrenovering?

Skal du i gang med en totalrenovering av ditt våtrom, kan det være greit å vite hva som inngår i denne jobben. Dette vil antagelig gi litt bedre oversikt over hva som blir gjennomført i ditt hjem, og hvilken verdi du sitter igjen med etter fullført prosjekt.

Les mer
Pusse opp vaskerom - Vinderen Bad & Våtrom

Utnytt plassen – Skap romslige vaskerom

Et vaskerom skal passe dine behov, enten du bor alene eller har en stor familie. I tillegg til dette skal vaskerommet være enkelt å bruke, lett tilgjengelig og praktisk utformet. Her gir vi deg våre beste tips for å utnytte vaskerommet på best mulig måte.

Les mer